Alt Yapı Kontrol Müdürlüğü
Altyapı Bilgi Sistemleri Müdürlüğünce dizaynı yapılmış projelerin sahaya tatbikini yapan yüklenici firmaları, "DOĞALGAZ İÇ TESİSAT YÖNETMELİĞİ VE DÖNÜŞÜM ŞARTNAMESİ"ne ve TSE standartlarına uygun olarak denetler ve kontrol eder.

Kontrol Müdürlüğü : 
 • Altyapı Bilgi Sistemleri Müdürlüğünden gelen Ankara’da doğalgazı yaygınlaştırmaya yönelik etüt ve ihale projelerinin takibini ve Ankara mücavir alan sınırları içerisindeki uygulamalarını denetlemektir.
 • Uygulama projeleri ile beraber AYKOME’ye (Altyapı Koordinasyon Merkezi) ruhsat başvuruları ve bu ruhsatların takibini yapmaktır. 
 • Ruhsatı çıkan Uygulama projeleri, Yeterlilik belgesine sahip Altyapı firmaları kazı ve imalatına ilgili saha kontrolörüne bilgi vererek başlar. İmalatın bitiminde Teknik şartnameye göre hattın kontrol ve sızdırmazlık testinin yapılıp gaz verilmesi. 
 • Saha kontrolörleri yapılan etüt ve ihale projelerinin vatandaşların abonelik ve iç tesisat-proje işlemlerinin yapılabilmesi için gaz verme ve test sertifikaları ile beraber Altyapı Bilgi Sistemleri Müdürlüğüne gönderilmesidir.

ÇELİK HATLAR SERVİSİ: 

 • Bilgi Sistemleri Müdürlüğünden gelen proje dosyalarının incelenmesi ve eksiklerin Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş den yetkili yüklenici firmaya iletilmesi
 • Ruhsat kapsamında ise AYKOME’ye başvurusunun yapılması.
 • Yer tespitinin yapılıp Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş den yetkili yüklenici firmanın işe başlamasını sağlamaktır.
 • Kaynak film raporları ve Katodik koruma raporlarının incelenip hesaplarının kontrolünün yapılması
 • Çelik Hattın teknik şartnameler kapsamında kontrollerinin ve sızdırmazlık testlerinin yapılıp gaz verilmesi,
 • Çelik hat dosyasıyla beraber gelen basınç düşürme istasyonlarının (RMS) montaj aşamasında kontrollerinin yapılması,
 • Geçici kabul ve kesin kabullerde bulunmak,
 • Hakedişleri değerlendirmek ve onaylamak. 

 POLİETİLEN HATLAR SERVİSİ:

 • Bilgi Sistemleri Müdürlüğünden gelen proje dosyalarının incelenmesi ve eksiklerin Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş den yetkili yüklenici firmaya iletilmesi, Eksiklerin yüklenici firmaya iletilmesi
 • Ruhsat kapsamında ise AYKOME’ye başvurunun yapılması,
 • Yer tespitinin yapılıp Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş den yetkili yüklenici firmanın işe başlatılması.
 • Teknik şartnameye göre hattın kontrol ve sızdırmazlık testinin yapılıp gaz verilmesi,
 • Geçici kabul ve kesin kabullerde bulunmak,
 • Hakedişleri değerlendirmek ve onaylamak.