Abone İşleri Müdürlüğü

Servis hattı bitmiş, doğalgaz aboneliği hazır binaların doğalgaz abonelik işlemleri, sayaç değiştirme, nakil, abonelik dondurma, sayaç arızalarından doğan eksi gaz - fazla gaz işlemleri, mekanik sayaç okuma işlemleri, abonelere bildirim bırakma, mekanik sayaç tahsilat, abonelerin borç takip işlemleri; resmi kurumların abonelikleri ve borç takipleri, abonelik yapılan vatandaşların abone kütük dosyalarının oluşturulması, kart kayıp işlemleri, yerinde hizmet verilmesi amacıyla şehir merkezinde bürolar açılması, vatandaşların şikayetlerine cevap verilmesi ve sorunlarının giderilmeye çalışılması gibi konularda hizmet verir.  

  • Abone İşleri Servisi
 • Eksi Gaz Servisi
 • Tahsilat ve Sayaç Okuma Servisi
 • Kalıntı Servisi
 • Resmi Daireler Servisi
 • Elektronik ve  Mekanik Sayaç Kapatma Servisi
 • Abone ve Kalıntı vezneleri
 • Arşiv Servisi

    

ABONE İŞLERİ SERVİSİ :

 
Projesi onaydan çıkan yere yeni abonelik yapılması,
 • Kapatılan yere yeni abonelik yapılması
 • Abonelik devir-nakil işlemleri
 • Serbest tüketicilik kaydı ve sözleşmesi
 • Resmi kurumlar, özel kurumlar ve şahıslarla, abonelikle ilgili yazışmalar
 • İcra takipleri için (mahkemelerin) adres tespiti,
 • Semtlerdeki abone merkezlerinde gaz satışı ve abonelik işlemleri (Sincan –Yenikent – Eryaman – Eryaman KC- Gölbaşı-Pursaklar- Etimesgut – Mamak) EKSİ GAZ SERVİSİ :  

 • Elektronik sayaç arızası ve kart arızası sonucu oluşan eksi ve fazla gaz tüketim borcunun tahsilatı için fatura oluşturulması
 • Oluşan bu borçlara 1 peşin 3 taksit veya "% 50 gaz, % 50 borca tahsil" şeklinde 6 ay ödeme kolaylığı sağlanması 
 • Verilen bu süre içerisinde borcunun tamamını ödemeyen abonelerin borç tahsilatı için Hukuk Müşavirliği ne evrakın gönderilmesi,
 • Ekiplerin tuttuğu rapora istinaden kart arızası sonucu oluşan eksik gaz abone alacakları ve abonelik kapatılması sonucu oluşan abone alacaklarının gaz olarak karta yüklenmesi,
 • Eksi gaz ve fazla gaz sonucu oluşan abone tüketim borçları ve eksik gaz abone gaz alacaklarının abonelere bildirim göndererek bilgilendirilmesi,
 • Alfagaz veya 187 Acil Servisi nce düzenlenen raporlar doğrultusunda tüketim borcu veya abone alacakları tahakkukunun yapılması.

KALINTI TAHSİLAT SERVİSİ :

 

 • Kalıntı tahsilat veznelerinde fatura tahsilatı yapılır.
 • Gecikmiş faturalarla birlikte mekanik sayaç kullanan abonelere tahakkuk ettirilen faturaların tahsilatı yapılır. (Ödeme güçlüğü çeken abonelere taksitlendirme işlemi yapılır.)
 • Faturalarını zamanında ödemeyen abonelere gönderilen bildirim sonunda bilgisayar ortamında kontrolü yapılarak, sayaçların mühürlenmesi veya sökülmesi için Sayaç ve Takip Müdürlüğü ne yazı yazılır.
 • Borçlarını ödemeyen abonelerin dosyaları ile bildirim ve faturalar yasal yollardan tahsil edilmesi için Muhasebe Müdürlüğü kanalı ile Hukuk Müşavirliğine intikal ettirilir.
 • Hukuk Müşavirliği nce ödeme yapıldıktan sonra abonenin sayaç mührü açma-kapama bedeli alındıktan sonra abonenin sayaç mührünün açılması için Sayaç ve Takip Müdürlüğü ne yazı ile bildirilir. (Borçlunun gaz alımına açılması)
 • Vasati hesap servisince elektronik sayaçlara tahakkuk ettirilen borçların zamanında ödenmemesi durumunda aboneye ait evraklar yasal yollardan tahsil edilmesi için Muhasebe Müdürlüğü kanalı ile Hukuk Müşavirliğine intikal ettirilir.
 • Kalıntı borcu bulunan abonelerin dilekçeleri üzerine bildirim gönderilir. İstihbarat çalışması yapılır ve abonenin dilekçesine cevap verilir.
 • Kuruluşumuza dilekçe ile müracaat eden site yöneticileri,apartman yöneticileri v.s. Yetkililere gaz satış raporu verilir.
 • Abonenin şahsen müracaatları doğrultusunda borçları hakkında bilgi verilir.
 • Hukuk müşavirliğince ödemesi yaptığı bildirilen abonelere (döndü) işlemi yapılarak abonenin gazının açılması, mevcut aboneliğe yeniden abone kaydı yapılması v.s. işlemler tamamlanır.
 • Abonenin başvurusuyla, adres ve abone numarası bilgisayar sisteminden bulunması ve hesap kesme dökümünün verilir.
 • Borçlarını gününde ödemeyen abonelere bildirim ve yazı gönderilir.
 • Mahkemelerden ve abonelerden gelen yazılara cevap verilir.
 • Mükerrer ödemeler iade edilir.

TAHSİLAT VE SAYAÇ OKUMA SERVİSİ :  

 • İhale ile özel firmaya verilen mekanik sayaçlı doğalgaz abonelerinin ,Kazan aboneleri ile birlikte her dönem (12 ay 12 dönem) mekanik sayaçlarının zamanında okutulması,bildirim bırakılması ve bu okunan sayaç endekslerinin tahakkuklarının yapılması için ilgili birime (BİM) intikalini sağlar.
 • Periyodik olarak her ay özel firmanın hakedişlerini, Bilgi işlemden alınan icmallere göre düzenleyerek, Firmaya ödeme yapılması için Genel Müdürlüğe Olur yazılması,
 • Abonelerin fatura ve endeks itirazlarını adreslerinde inceleyerek,tahakkuklarının kontrolü ve düzeltilmesi yapılıp abonelere bilgi verilmesi,
 • Borcunu ödemeyen abonelere imza karşılığı kalıntı bildirimi dağıtılması,
 • Sayaç ve Takip Müdürlüğünce gönderilen mekanik yada elektronik sayaçlardan arızalı olanların tespiti ve ilgili müdürlükçe bu tespite göre oluşturulan vasati gaz ihbarlarının abonelere tebligat yasasına göre dağıtımının yapılmasını sağlamak,
 • Abonelerden yurt içi ve yurt dışı seyahatlerine istinaden verdikleri dilekçeler doğrultusunda aylık fatura çıktılarının dondurularak,geri dönüş tarihlerinde yeniden okuma ve faturalandırma durumuna alınması,
 • Adresini tahliye eden kiracı ve ev sahiplerinin sayaç üzerindeki en son endeksleri okuma personelince tespit edilerek veya abonenin müracaatı halinde son el ilavesi faturası çıkartma işleminin yapılması,
 • Ankara genelindeki mekanik sayaç abonelerine ait her dönem (12 ay 12 dönem) ödeme planını günlere ayrıştırarak,banka ve Şirket için aylık ödeme termin programını hazırlamak,
 • Okuma dönem tarihlerinin Bilgisayara girilmesi, okuma dönemlerinin açılması, okuma datalarının okuma şirketine gönderilmesini sağlamak,
 • Abonelerden gelen şikayet dilekçelerinin gerek yerinde aboneye bilgi verilmesi, gerekse cevabi yazının yazılması,
 • (A0265908-A0266074) 15 günde bir, (A0552145-A0552146) ve (A0766648) Nolu korrektörlü (Serbest Tüketici aboneleri) ayda bir endekslerini okuyarak faturalandırılarak, Başkent Doğalgaz veznelerine ödemelerini sağlamak için bildirim bırakılması,
 • Ankara genelinde bulunan kazan abonelerinin dönüşüm endekslerinin kontrol edilerek fatura oluşturulması ve faturanın aboneye bırakılması,
 • Yeni yapılan mekanik abonelere defter sayfa satır bilgilerinin girilmesi,
 • Bilgi işlemden Okuma şirketine gelen datalar içerisindeki bozuk kayıtların düzeltilerek normal okuma periyoduna sokulması.

 

 

RESMİ DAİRELER TAHSİLAT SEVRİSİ :

 

 • Kamu Kurum ve Kuruluşlarının doğalgaz sayaçlarının periyodik olarak okunması,
 • Endeks girişlerinin yapılması ve faturaların basılması,
 • Faturaların dağıtılması,
 • Resmi kurumların bağlı bulundukları saymanlıklarda yetkili elemanlar tarafından doğalgaz bedellerinin tahsilatının yapılmasını sağlamak,
 • Resmi kurumların ödenmeyen doğalgaz kalıntı borçlarını görevli personel tarafından takip edilmesi,
 • Resmi kurumların bütçe yılı içerisinde borçlarını ödememeleri durumunda yasal yollardan tahsili için Hukuk Müşavirliğine bildirilmesini sağlamak,
 • 15 günde CNG istasyonlarının okunması ve faturalandırılması,
 • Çarpanlı sayaçların okunması ve faturalandırılması,
 • Resmi kurumlardaki elektronik sayaç abonelerine gaz satışı yapmak,
 • Resmi Kurumların borçlarını ödememe durumunda gerekli yazışmaları yapmak,
 • Resmi kurum vasati borç ve mekanik abone fatura tahsilatı,
 • İç yazışmalar yapmaktır.

 

 

ELEKTRONİK VE MEKANİK SAYAÇ KAPAMA SERVİSİ :

 

ELEKTRONİK SAYAÇ KAPAMA ;

 • Kapatma hazırlık formu oluşturulup, kapatma kartı ile sayaçtan kapatılıp endeks girişlerinin kontrolü ile kapamanın sonuçlandırılması,
 • Abonenin isteği doğrultusunda kapatılan abonelikten oluşan gazın para iadesinin verilebilmesi için kasa ödeme emri/doğalgaz iade faturası oluşturulması,
 • Devir ve nakil hakkı olan abonenin devir ve nakil yapmak için kapatma formu oluşturulması,
 • Devir ve nakil hakkı olan abonelerin kapattığı abonelikte gaz alacağı oluşmuşsa, gazın devredilen ya da nakil yapılan aboneliğe yüklenmesi için gaz nakil işlemi formu hazırlanması,
 • Aboneliğin kapatılma esnasında kapatma kartı (iade kartı) ve görsel okuma ile alınan sayacın bilgilerinde bedel ödenerek alınan gaz ile kullanılan gaz arasında oluşan Eksi Gaz  Fazla gaz – Vasati borç – Kaçak gaz gibi borçların abonelere bilgilendirilmesi, tahsili ve takibi için gerekli birimlere yönlendirilmesi,
 • Abonelik devir ve nakil için devir senedi oluşturulması.

 

MEKANİK SAYAÇ KAPAMA ;

 

 • Abonelerin isteği doğrultusunda aboneliklerin kapatılması,
 • Kapalı ve sayacı sökük yerlere abonelik yapılabilmesi için bağlantı formu düzenlenmesi,
 • Kapatılan aboneliklerin endeksleri kontrol edilerek varsa borçları tahsil edildikten sonra güvence bedeli iadesi için kasa ödeme emri evrağı oluşturulup para iadesinin sağlanması,
 • Proje Servisinden kayıptan dolayı yeniden düzenlenen bağlantı formundaki adres bilgilerinin kontrolünün yapılması.

Elektronik ve mekanikten borçları bulunan ve Hukuk Müşavirliğinde takipte olan aboneliklerin yeniden kullanıma açılabilmesi için yeni abone olmaya gelen şahıs, kurum, işyeri, vb. yetkililerinden gerekli belgeler alınarak borçlu kapama yapılması işlemleridir. 

 

 

ABONE VE KALINTI VEZNELERİNİN TANITIMI :

Abonelik ücreti ve ilk taksit ücretleri ile sayaç kullanan abonelerin fatura tahsilatı, gecikmiş fatura tahsilat işlemleri yapılmaktadır.

 

 

ELEKTRONİK SAYAÇ SONLANDIRMA SERVİSİ   :

Vatandaşlarının işlerinin süratli bir biçimde bitirilmesi amacıyla kapama servisince elektronik – sayaç kapatma işlemlerini elden takip eden abonelerin sayaçlarının kapatma işlemlerinin sonlandırılması ve kart kaybından dolayı yeni kart çıkartılması işlemleri yapılmaktadır.

 

 

ARŞİV SERVİSİNDE YAPILAN İŞLER :

Abonelik kaydı yapılan abonelerin abonelik bilgilerini içeren belgelerin dosyalanması, mahkemelik olan abonelerin evraklarının ilgili birimlere verilmesi işlemleri yapılmaktadır.