Abonelik Ücretleri ve Tarifeleri

ABONE BAĞLANTI ÜCRETLERİ
İlave Abone Bağlantı Bedeli (TL/100m2)
297.00 TL
İlk 100m için Mal ve Hizmet Üreten Abone Bağlantı Bedeli (TL)
297.00 TL
İlave Her 1m için Bağlantı Bedeli (TL)

2.00 TL

Abone Bağlantı Bedeli (BBS) TL.
360.00 TL

PROJE ONAY KONTROLLÜK TEST ve İŞLETMEYE ALMA BEDELİ
Sayaç Tipi (G-4,G-6 TL / Adet)
24.00 TL
BU FİYATLAR 31.12.2014 TARİHİNE KADAR GEÇERLİDİR…
Sayaç Tipi (G-10,G-16,G-25 TL / Adet)44.00 TL
Sayaç Tipi (G-40,G-65,G-100 TL / Adet)89.00 TL
Sayaç Tipi (G-160, G-250, G-400 TL / Adet)135.00 TL
Sayaç Tipi (G-400 Üzeri TL / Adet)181.00 TL
Kolon Hattı ( TL / Proje)24.00 TL

GÜVENCE ÜCRETLERİ
Kombi
327.00 TL
BU FİYATLAR 31.12.2014 TARİHİNE KADAR GEÇERLİDİR….
Soba
327.00 TL
Ocak ve / veya Şofben
79.00 TL
Ocak ve/veya Kombi
406.00 TL
Ocak ve/veya Soba
406.00 TL
Ocak ve/veya Şofben ve/veya Kombi
406.00 TL
Güvence Bedeli Merkesi Sistem (TLX BBS)
327.00 TL
Ön Ödemeli Sayaç Değişim (TL)
140.00 TL
Açma - Kapama Bedeli (TL)
24.00 TL


Merkezi Sistem Aboneliklerinde güvence bedeli KOMBİ GÜVENCE BEDELİ*BBS olarak alınmaktadır.

ABONELİK ÜCRETİ: GÜVENCE ÜCRETİ + ABONELİK ÜCRETİ + SÖZLEŞME ÜCRETİNDEN OLUŞMAKTADIR.

KAZAN ABONELİKLERİNİN (BÜYÜK SAYAÇLARIN) GÜVENCE ÜCRETİ AŞAĞIDAKİ GİBİ HESAPLANMAKTADIR;

  • GB - (2 x ÇS x ÇG x YCST x BF) + (K x KS) + (S x SS) + (O x OS) + (Ş x ŞS)
  • GB - GÜVENCE BEDELİ
  • ÇS - GÜNLÜK ÇALIŞMA SAATİ
  • ÇG - AYLIK ÇALIŞMA GÜNÜ
  • YCST - ORTALAMA SAATLİK TÜKETİMİ
  • BF - DOĞALGAZ BİRİM FİYATI
  • K - KOMBİ İÇİN BELİRLENMİŞ GÜVENCE PARASIKS : KOMBİ SAYISI
  • S - SOBA İÇİN BELİRLENMİŞ GÜVENCE PARASISS : SOBA SAYISI
  • O - OCAK İÇİN BELİRLENMİŞ GÜVENCE PARASIOS : OCAK SAYISI
  • Ş - ŞOFBEN İÇİN BELİRLENMİŞ GÜVENCE PARASI ŞS : ŞOFBEN SAYISI