Yeni Abonelik

Doğalgaz abonesi olabilmeniz için ilk etapta servis hattınızın çekilmesi gerekmektedir. Şirketimizden yetki almış firmalarca doğalgaz projesi çizilip onaylandıktan sonra abone olabilirsiniz.

Abonelik Bağlantı Başvurusu için aşağıdaki evraklar gereklidir.1.) Nufus Cüzdanı Fotokopisi

2.) Yapı kullanım izin belgesi (İSKAN) veya Belediyeye sunulmuş olan yapı kullanım izin başvuru kopyası veya bağımsız bölüme ait elektrik ve/veya su faturası.

3.) Numarataj Belgesi

4.) Bina m2 (metrekare) cetveli

5.) Merkezi Sistemler için Kapasite (Tüketim) Taahhütnamesi

6.) Talep edilen kullanım basıncı bildirimi


İlk abonelikte, abone olunmak istenilen yerin türüne göre farklı tiplerde abonelik seçenekleri mevcuttur.

Örneğin, abone olunacak yer tüm proje ve altyapı işlemleri tamamlandıktan sonra mesken olarak kullanılacaksa bu tip aboneliğe Konut Aboneliği denilmektedir. Eğer ticarethane yada işyeri olarak kullanılacaksa bu tip aboneliğe ise Ticarethane Aboneliği denilmektedir. Enerji verimliliği yasasına göre toplam kullanım alanı 2000m2 den büyük binalar yada merkezler için merkezi sistem (kazan) aboneliği tesis ettirilmelidir.

Başkentimizde doğalgaz hizmetinden faydalanılacak yerin türüne göre aşağıda yer alan abonelik tipleri kullanılabilir.

 

·         Konut Aboneliği

·         Ticarethane (Şahıs ve Şirket) Aboneliği

·         Vakıf ve İbadethane Aboneliği

·         Kapıcı Dairesi Aboneliği

·         Resmi Kurum Aboneliği

·         Merkezi Sistem Kazan Aboneliği (Büyük Sayaç)

 

 

FATURALI SAYAÇLARLA İLGİLİ ÖNEMLİ UYARI !!!

·        Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Müşteri Hizmetleri yönetmeliği ikinci bölüm 44. maddesinin (b) bendi’ne göre : “Müşterinin; faturasını son ödeme tarihinden itibaren on beş gün içerisinde ödememesi halinde en az üç gün önceden haber verilmek suretiyle, doğal gaz kesilerek hizmet durdurulur.” denilmektedir.

·        Ödenmeyen faturalar için her ay için ayrı ayrı %1,40 gecikme zammı uygulanır. Son ödeme tarihi geçen faturaların ödenmesi sadece Maltepe Merkez veznelerimiz ve PTT şubelerinden gerçekleşmektedir.