ARALIK 2014 Güncel Doğalgaz Satış Fiyatları

Miktar Esaslı Kademeli Tarife Grubu Alış Bedeli TL/m3 OTV TL/m3 Sistem Kullanım Bedeli Tl/m3 Toplam Satış Bedeli Tl/m3 Toplam Satış Bedeli TL/kwh Satış Bedeli KDV Dahil Tl/m3
1. Kademe(0-300Bin)0.02300.1243380.093590131.175043
2. Kademe(301-800Bin)0.02300.1243380.087379791.097071
3. Kademe(801Bin ve Üzeri)0.02300.0172350.077313720.970689

 

* Miktar Esaslı Kademeli Tarife Grubu; tüketicinin bir önceki takvim yılı esaslı toplam tüketimi üzerinden hesaplanır.

 

* 25.12.2012 Tarih ve 28508 Sayılı Resmi Gazeteda yayımlanan 4168 sayılı EPDK Kurul Kararı gereği; 01.01.2013 tarihi itibariyle tek sayaçtan geçen tüketim miktarı dikkate alınmaktadır. 0-300Bin m3 arası Tüketim Yapan Konut Aboneleri Hariç tüm tüketiciler Serbest Tüketici satatüsündedir.

 

* Faturalandırma ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu' nun yayınlamış olduğu, Doğalgazın Faturalandırmaya Esas Satış Miktarının Tespiti ve Faturalandırılmasına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği doğrultusunda yapılmaktadır.

 

* Perakende Satış Fiyatında Enerji (kWh) değeri baz alınarak yapılan hesaplamada hacim dönüşüm değeri olarak 9155 kcal/m3 üst ısıl değer esas alınır. (1m3 = 10,64kWh) dir.


Miktar Esaslı Tedarikçisi Farklı Serbest Tüketici Tarife Grubu Sistem Kullanım Bedeli Tl/m3 Sistem Kullanım Bedeli TL/kwh Sistem Kullanım Bedeli KDV Dahil Tl/m3
Sistem Kullanım Bedeli (0-800Bin) Sistem Kullanım Bedeli (0-800Bin) 0,1243380,01168590,146719
Sistem Kullanım Bedeli (800Bin Üzeri) Sistem Kullanım Bedeli (800Bin Üzeri) 0,0172350,001619830,020337