ŞUBAT 2015 Güncel Doğalgaz Satış Fiyatları

Miktar Esaslı Kademeli Tarife Grubu Alış Bedeli TL/m3 OTV TL/m3 Sistem Kullanım Bedeli Tl/m3 Toplam Satış Bedeli Tl/m3 Toplam Satış Bedeli TL/kwh Satış Bedeli KDV Dahil Tl/m3
1. Kademe(0-300Bin)0.02300.1286480.093995211.180129
2. Kademe(301-800Bin)0.02300.1286480.087784871.102157
3. Kademe(801Bin ve Üzeri)0.02300.0178320.077369830.971394

 

* Miktar Esaslı Kademeli Tarife Grubu; tüketicinin bir önceki takvim yılı esaslı toplam tüketimi üzerinden hesaplanır.

 

* 25.12.2012 Tarih ve 28508 Sayılı Resmi Gazeteda yayımlanan 4168 sayılı EPDK Kurul Kararı gereği; 01.01.2013 tarihi itibariyle tek sayaçtan geçen tüketim miktarı dikkate alınmaktadır. 0-300Bin m3 arası Tüketim Yapan Konut Aboneleri Hariç tüm tüketiciler Serbest Tüketici satatüsündedir.

 

* Faturalandırma ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu' nun yayınlamış olduğu, Doğalgazın Faturalandırmaya Esas Satış Miktarının Tespiti ve Faturalandırılmasına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği doğrultusunda yapılmaktadır.

 

* Perakende Satış Fiyatında Enerji (kWh) değeri baz alınarak yapılan hesaplamada hacim dönüşüm değeri olarak 9155 kcal/m3 üst ısıl değer esas alınır. (1m3 = 10,64kWh) dir.


Miktar Esaslı Tedarikçisi Farklı Serbest Tüketici Tarife Grubu Sistem Kullanım Bedeli Tl/m3 Sistem Kullanım Bedeli TL/kwh Sistem Kullanım Bedeli KDV Dahil Tl/m3
Sistem Kullanım Bedeli (0-800Bin) Sistem Kullanım Bedeli (0-800Bin) 0,1286480,012090980,151805
Sistem Kullanım Bedeli (800Bin Üzeri) Sistem Kullanım Bedeli (800Bin Üzeri) 0,0178320,001675940,021042