Abonelik İşlemleriNASIL DOĞAL GAZ KULLANMAYA BAŞLAYABİLİRİM?

Sokağınızdan Doğal Gaz Hattı Geçiyor ama Servis Hattı Çekilmemiş ise;

Sokağınızdan binanıza doğal gaz hattı çekilmemiş ve binanıza ait hiç başvuru yapılmamış ise öncelikle; binaya ait bağımsız bölüm maliki, binanın veya tesisin sahibi ya da başvuru sahibinin yetkili temsilcisi Müşteri Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı Servis Hatları Birimine başvurarak doğal gaz servis hattı bağlantı talebi yapabilir. 
Abone İşlem Merkezi’nde başvurunuzu daha hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirmek için  “Servis Hattı Bağlantı Randevu Talebi” linkinden randevu alabilirsiniz. 
 
Servis Hattı Bağlantı Başvurusu için Gereken Evraklar

• Nüfus cüzdanı fotokopisi/ yabancı uyruklular için pasaport fotokopisi
• Yapı ruhsatı
• Numarataj belgesi
• Bina m2 (metrekare) cetveli
• Merkezi sistemler için kapasite (tüketim) taahhütnamesi
• Mal ve hizmet üretim amaçlı yerlerden talep edilen kullanım basıncı bildirim
• Vaziyet planı (siteler için) 
Başvurunuzu evrak numarasına göre takip edebilirsiniz. 
Başketgaz ile Servis Hattı Bağlantı Anlaşması yaptıktan sonra, gerekli proje ve işlemler için Başkentgaz’ın yetki verdiği Sertifikalı İç Tesisat Firmalarından biri ile yazılı sözleşme yapabilirsiniz.  
Sokağınızdan Doğal Gaz Hattı Geçiyor ve Servis Hattı Çekilmiş ise;
Binanızın önüne servis hattı çekilmiş ve doğal gaz vanası bırakılmış ise; Başkentgaz ile Bağlantı Anlaşması’nı yapabilir, binanıza ve daire içine doğal gaz bağlatabilmek için ilk adımı atabilirsiniz.
İç tesisat proje onay işlemleri
Başkentgaz ile yapacağınız doğal gaz kullanım sözleşmesi aşamasına kadar gerçekleştirilen tüm iç tesisat, proje onay, tesisat kontrol ve muayene işlemleriniz sertifikalı firmalar tarafından takip edilmelidir.

Sertifikalı firmalar ile çalışırken aşağıdaki noktalara dikkat ediniz:

• Kolon hattınızı ve iç tesisatınızı yaptıracağınız yetkili firma ile mutlaka yazılı bir sözleşme yapınız.
• İhtiyaç halinde tesisatınızda yapacağınız değişikliği yine yetkili firmalarımız vasıtası ile Başkentgaz’ın bilgisi dâhilinde yaptırınız.
• Başkentgaz yapacağınız sözleşmenin içeriğinden sorumlu değildir.
 
Abone Bağlantı Anlaşması

Bağlantı bedeli EPDK Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği’nin 36. Maddesi gereğince bir defaya mahsus alınan ve iade edilmeyen bedeldir.
Abone Bağlantı Anlaşması için Gereken Evraklar
Konutlar için; 
• Kimlik fotokopisi / yabancı uyruklular için vergi kimlik numarası
• Tapu fotokopisi
 
Binada  ilk ödeme yapılacaksa ilave olarak;

• Numarataj
• Metrekare cetveli
• Yapı ruhsatı veya Yapı kullanım izin belgesi (İSKAN) veya bağımsız bölüme ait elektrik/su faturası/yerleşim merkezi(Nüfus Müdürlüğünden alınacak)
 
Ticarethaneler için;
 
• İmza sirküleri
• Vergi levhası
• Ticaret Sicil Gazetesi
• Tapu fotokopisi
• Yapı ruhsatı veya Yapı kullanım izin belgesi
• İmza sirkülerinde bulunan yetkili kişinin kimlik fotokopisi
 
**  Abonelik işlemleri esnasında Yapı Kullanım İzin Belgesi (İSKAN), ikametgah, elektrik veya su faturasının teslim edilmemesi durumunda bu belgeler GAZ KULLANIM SÖZLEŞMESİ esnasında talep edilecektir. Belgelerden herhangi birinin verilememesi durumunda Gaz Kullanım Sözleşmesine ait işlemler gerçekleştirilmeyecektir.
 
Doğal Gaz Kullanım Sözleşmesi

Doğal Gaz Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği’nin 38. maddesi gereğince, proje muayene işlemlerinin tamamlanmasından sonra doğal gazı fiilen kullanacak olan kişi veya yetkili temsilcisi ile yapılır.
Konutlar için Doğal Gaz Kullanım Sözleşmesinde İstenen Belgeler 
• Mal sahibi için; tapu, kiracı için; kira kontratı fotokopisi
• Kimlik Fotokopisi
• Doğalgaz Proje Numarası (Adreste daha önceden abonelik varsa abone numarası ya da sayaç numarası)
• 3. Şahısların Başvurması Durumunda Noter onaylı Vekâletname ve Vekilin Kimlik Fotokopisi
• G-4 üzeri sayaçlarda yapı ruhsatı fotokopisi
 
Ticariler için Doğalgaz Kullanım Sözleşmesinde İstenen Belgeler  (Şahıs ve Şirket) 

• Mal sahibi için; tapu, kiracı için; kira kontratı fotokopisi
• Vergi Levhası Fotokopisi
• Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi
• İmza Sirküleri Fotokopisi
• Şirket kaşesi
• Yetkili Kişi Kimlik Fotokopisi ve Şahsen Başvurusu 
• Doğal Gaz Proje Numarası (Adreste daha önceden abonelik varsa abone numarası ya da sayaç numarası)
• 3. şahısların başvurması durumunda vekaletname ve kimlik fotokopisi
 
Resmi Kurumlar için Doğal Gaz Kullanım Sözleşmesinde İstenen Belgeler 

• Kurumun antetli, kaşeli, imzalı yazılı başvurusu
• Yetki verilen kişinin şahsen başvurusu ve kimlik fotokopisi.
• Vergi numarası
• Doğal Gaz Proje Numarası (Adreste daha önceden abonelik varsa abone numarası ya da sayaç numarası)

Merkezi Sistem için Doğal Gaz Kullanım Sözleşmesinde İstenen Belgeler  

• Yeni tesisat ise proje numarası
• Daha önce gaz kullanılan yere abonelikte, abone numarası/sayaç numarası. (Sayaç yok ise binada bulunan bir sayacın numarası)
• Ön ödemeli sayaç (Elektronik) ise Doğalgaz kartı (Varsa)
• Potansiyel Vergi Numarası
• Yönetim Kurulu Karar Defterinin Noter Onaylı Ön Sayfa Fotokopisi
• Yönetim Defterinde doğalgaz aboneliği ile ilgili alınan kararın fotokopisi
• Yetkili kişinin kimlik fotokopisi ve şahsın müracaatı ya da Vekâletname ile vekil kılınan kişi müracaatı.
• Yapı ruhsatı fotokopisi