EPDK’DAN AÇIKLAMA
 Bilindiği gibi Ankara’da   yaklaşık  950 bin adet ön   ödemeli (elektronik) sayaç   kullanan tüketici   bulunmaktadır.


 Ön ödemeli (elektronik)  sayaçlar Ankara’da 90’lı  yıllardan itibaren kullanılmaya  başlanmış aradan geçen uzun  zaman içerisinde, bu sayaçların  elektronik kitlerinin sürekli  arızalı duruma geçmeye başlaması, pil sorunları yaşanması, kart manyetiklerinin sık sık bozulması ve söz konusu sayaçların ekonomik ve teknik ömürlerini fazlasıyla doldurmuş olması gibi nedenlerle (ayrıca bu sayaçların yanlış hesaplama yaparak mağduriyete sebep olmaması için) yeni sayaçlar ile değiştirilmesi gerekmektedir.

Doğal gaz dağıtım şirketleri tarafından 20 yılını dolduran sayaçların müşterinin talebi olmaksızın yeni sayaçlar ile değiştirilmesi mevzuata uygundur. Yine mevzuat kapsamında 14 yılını doldurmuş olan sayaçlar da “tamir edilemez ve kullanılamaz hale gelmesi durumunda” müşteri talebi aranmaksızın yeni sayaçlar ile değiştirilebilmektedir.

Vatandaşlarımız müsterih olmalıdır ki, yeni sayaçlar dağıtım şirketlerinin mülkiyetindedir bu sebeple müşteriden sayaç bedeli veya sayaç değişim bedeli kesinlikle talep edilemez.

Kamuoyunu doğru bilgilendirmek adına özellikle vurgulamak isteriz: “Faturalı sayaca geçişte talep edilen bedel sayaç ücreti değildir. Bu bedel güvence bedelidir ve vatandaşlarımız aboneliklerini sonlandırdıkları anda dağıtım şirketi bu bedeli enflasyon oranında güncelleyerek vatandaşlarımıza geri ödemek zorundadır. Vatandaşlarımız bu konuda da müsterih olmalıdır çünkü güvence bedeli dağıtım şirketinin değil, ödemeyi yapan tüketicinindir.”

Bir kez daha altını çizmek gerekirse “Güvence Bedeli” doğal gaz kullanım süresi boyunca dağıtım şirketinin alacaklarını garanti altına almak için tahsil ettikleri ve abonelik sonlandırma esnasında güncelleyerek vatandaşlarımıza iade ettikleri bir bedeldir.

Başkentgaz tarafından ön ödemeli sayaçların faturalı sayaçlar ile değiştirilmesi konusunda yürütülen tüm süreçler Kurumumuz tarafından yakından izlenmekte ve denetlenmektedir. Mevzuata uygun olmayan hiçbir uygulamaya müsaade edilmemektedir. Şu ana kadar bu nedenle hiçbir abonenin gaz arzı durdurulmamıştır. Mevzuatta tanımlanan gaz kesilmesini gerektiren durumlar (borcunu ödememe, usulsüz ve kaçak kullanım vb.) haricinde hiçbir tüketicimizin gaz arzının durdurulması mümkün değildir. Vatandaşlarımız aksi bir durumla karşılaşmaları halinde EPDK resmi internet sitesindeki tüketici şikayetleri köşesine başvurabilir. Kurumumuz mevzuata aykırı uygulamaların tespiti halinde yasal süreci başlatacak ve vatandaşlarımızın mağdur edilmesine izin vermeyecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU