İç Tesisat


İÇ TESİSAT SÜRECİ;

 • Müşteri Başkentgaz ile Doğal Gaz Bağlantı Anlaşmasını imzalar.
 • İç tesisatların projelendirilmesi ve yapımı, bağımsız bölüm maliki, binanın veya tesisin sahibi ya da bunların yetkili temsilcileri tarafından sertifika sahiplerine yaptırılır.(Aktif sertifikalı firma listesi için tıklayınız. )
 • Sertifika sahibi firma ile müşteri arasında yapılacak işin kapsamı ve koşullarını belirleyen bir sözleşme (Doğal Gaz İç Tesisat Proje ve Uygulama Sözleşmesi) imzalanır.(Tavsiye niteliğindeki örnek sözleşme için tıklayınız.)
 • Sözleşme kapsamında sertifikalı firma proje tasarımını gerçekleştirir ve hazırlanan proje dijital ve/veya manuel olarak Başkentgaz sistemine gönderilir.
 • Başkentgaz tarafından proje kontrolü ilgili mevzuatlar, standartlar ve şartnamelere göre kontrol edilir ve uygun bulunur ise onaylanır, uygun bulunmaması halinde ise tespit edilen hata ve eksiklikler bildirilerek proje düzenlenmesi için tekrar sertifikalı firmaya gönderilir.
 • Proje onayından sonra müşteriye proje onay bilgisinin yer aldığı SMS bilgilendirmesi yapılır.
 • Müşteri Başkentgaz Doğal Gaz Kullanım Sözleşmesini imzalar.
 • Tesisat yapımından önce iç tesisatı yapacak olan sertifikalı firma sözleşme kapsamındaki tüm yükümlülüklerini sigortalatır.
 • Sertifikalı firma tarafından iç tesisat onaylanan projeye uygun olarak yapılır.
 • Sertifikalı firma tarafından iç tesisatın ön sızdırmazlık testi ve kontrolü gerçekleştirilir.
 • Sertifikalı firma web tesisat ekranı üzerinden tesisat kontrolü için randevu talebinde bulunur.
 • Başkentgaz iç tesisatı kendi teknik personeline veya iç tesisatı yapan firma dışında kendi adına çalışan sertifika sahiplerine kontrol ve test ettirir.
 • İç tesisat kontrolü sistemin yakıcı cihazlar dahil çalışır durumda olması şartıyla yapılır ve uygun bulunması halinde dağıtım şirketi yetkilisi, iç tesisatı yapan firma yetkilisi ve müşterinin birlikte imzaladığı bir tutanakla (Doğalgaz Uygunluk Belgesi) kayıt altına alınarak iç tesisat doğalgaz kullanımına açılır. Uygun bulmaması halinde ise, tespit edilen hata ve eksiklikler sertifikalı firma tarafından giderildikten sonra sertifikalı firmanın randevu talebine istinaden kontrol ve testlere ilişkin işlemler yeniden yapılır.

 


İç Tesisatta Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar;

 • Doğalgaz tesisatlarına yönelik yapım, bakım ve onarım işlemlerinizi sadece sertifikalı firmalara yaptırınız (Aktif sertifikalı firma listesi için tıklayınız),
 • Bașkentgaz’ın yazılı onayı olmaksızın doğalgaz kullanmayınız,
 • Tesisatınıza izinsiz tadilat yaptırmayınız, proje dışı yakıcı cihaz eklenmesine veya çıkarılmasına izin vermeyiniz,
 • İç tesisatta yapılacak izinsiz tadilat, uygunsuz ve kötü kullanım, yanlış ve bozuk ekipman kullanılması, proje dışı tesisat yapımı ile tesisatın bakımsızlığı nedeniyle doğabilecek zarar ve ziyandan sorumlu olacağınızı unutmayınız,
 • Doğalgazlı cihazlarınızın yıllık periyodik bakım ve onarımlarını mutlaka yetkili servislerine yaptırınız,
 • Ortama taze hava temin eden havalandırma menfezlerini (ventilasyon) kapatmayınız,
 • Bacaların periyodik kontrollerini bu konuda akredite kuruluşlara yaptırınız,
 • Acil durumlarda 7 gün 24 saat 187 Doğalgaz Acil Hattımızı arayınız!


DİKKAT!

Konut içerisinde gaz kokusu hissettiğinizde;

 • Kapı ve pencereleri açarak ortamı havalandırınız,
 • Doğalgazlı cihazların vanalarını ve sayaç vanasını kapatınız,
 • Sigara,çakmak, kibrit vb. kullanmayınız,
 • Lambaları ve diğer elektrikli cihazları açmayınız, kapamayınız veya fişten çekmeyiniz,
 • Kapı zilini kullanmayınız ve kullanılmasına engel olunuz,
 • Gaz kokusu olan mahalde telefonunuzu kullanmayınız ve kullandırmayınız,
 • Dış ortama çıkarak veya komşunuzdan “187 Doğalgaz Acil Hattı”nı arayınız,
 • Gaz kokusu olan mekanı herkesin boşaltmasını sağlayınız,
 • Tesisata kesinlikle müdahale etmeyiniz. 187 acil müdahale ekiplerinin gelmesini bekleyiniz.Apartman içerisinde gaz kokusu hissettiğinizde;

 • Kokuyu hissetmeyenleri uyarınız,
 • Ortamı havalandırmak için bina giriş kapısı ile aydınlığa açılan tüm pencereleri açınız,
 • Bina girişindeki ana doğalgaz giriş vanasını kapatınız,
 • Sigara, çakmak, kibrit vb. kullanmayınız,
 • Elektrikli aletleri çalıştırmayınız, çalışır durumda olanları kapatmayınız,
 • Elektrik düğmeleri ile kapı zillerini kullanmayınız,
 • Asansör ve benzeri cihazları çalıştırmayınız
 • Dış ortama çıkarak “187 Doğalgaz Acil Hattı”nı arayınız, adres bilgilerini ve durumu açık bir şekilde bildiriniz,
 • Gaz kokusu olan mahalde telefonunuzu kullanmayınız ve kullandırmayınız,
 • Gaz kokusu olan mekanı herkesin boşaltmasını sağlayınız
 • Tesisata kesinlikle müdahale etmeyiniz. 187 acil müdahale ekiplerinin gelmesini bekleyiniz.Bina Dışında Gaz Kokusu Hissettiğinizde;


 • “187 Doğalgaz Acil Hattı”nı arayınız,
 • Bu mekândaki insanları uyarınız,
 • Aşırı bir gaz kaçağı varsa o bölgenin elektriğini kestiriniz,
 • Kordon altına alınmasını ve trafiğin durdurularak bölgenin güvenlik altına alınmasını sağlayınız,
 • Gaz kokusu bina dışında olsa dahi, gaz kaçağı çevredeki yakın binalarda ve özellikle de bodrum katlarında olabilir. Bu durumda kesinlikle bodruma girmeyip187 acil müdahale ekiplerinin gelmesini bekleyiniz.

Unutmayınız! Bilinçli kullanıldığında, doğalgaz en güvenilir yakıttır.