Kaçak Doğalgaz Kullanımı Nedir? Bildirim Hattı 0850 222 6 429

Özel Şartlar için tıklayınızKAÇAK DOĞALGAZ KULLANIMI NEDİR?

*Doğalgaz hattına müdahale edilerek doğru çalışmasını engellemek,
*Sayaç olmaksızın doğal gaz kullanılması,
*Şirketimize ait olmayan sayaçtan gaz geçirilerek doğal gaz kullanılması.

Özel Şartlar için tıklayınız

ÖZEL ŞARTLAR

A- İHBARA İLİŞKİN ŞARTLAR


1- İhbar üzerine ihbar edenin kimlik bilgileri ve güncel iletişim bilgileri, gizli tutulmak kaydıyla, Başkent Doğal Gaz Dağıtım GYO A.Ş. belirleyeceği ve duyuracağı kanallar üzerinden alınır.

2- İhbarın; Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği’nin 52 inci maddesinde düzenlenen ve bu şartlara haiz olan kaçak doğal gaz kullanımına ilişkin olarak yapılması gerekmektedir.

3- İhbar ile verilen bilginin kaçak doğal gaz kullanımının yapıldığı yerin veya kaçak doğal gaz kullanımı yapan kişinin/kişilerin belirlenmesine yardımcı olacak niteliğe haiz olması gerekmektedir.

4- İhbar eden kişinin kaçak doğal gaz kullanımına iştirak etmemiş olması gerekmektedir.

5- İhbar edilen adreste Başkent Doğal Gaz Dağıtım GYO A.Ş. ekipleri tarafından kaçak kullanım yapılıp yapılmadığı tespit edilerek duruma ilişkin tutanak düzenlenecek ve ihbar edene SMS ve/veya WhatsApp uygulaması yoluyla bilgi verilecektir.


B- ÖDÜLE İLİŞKİN ŞARTLAR


1- Kaçak doğal gaz kullanımı ihbarına ilişkin bilgilerin ödüllendirilebilmesi için, daha önce Başkent Doğal Gaz Dağıtım GYO A.Ş. tarafından söz konusu bilgilerin temin edilmemiş olması gerekmektedir.

2- İhbar edilen adreste kaçak doğal gaz kullanımı yapıldığı tespit edildiği takdirde Başkent Doğal Gaz Dağıtım GYO A.Ş. tarafından kaçak doğal gaz kullanım bedelinin tahsil edilmesi için gerekli hukuki ve cezai süreçler başlatılacaktır.

3- Aynı adrese ilişkin birden fazla kişi tarafından yapılan ihbarda ilk ihbar eden kişi ödüle hak kazanacaktır.

4- İhbar eden herhangi bir anda ihbarından vazgeçerse bunu ihbarda bulunduğu kanalla Başkent Doğal Gaz Dağıtım GYO A.Ş.’ye bildirmek zorundadır. İhbardan vazgeçilmesi halinde ihbar edene hiçbir nam altında ödeme yapılmayacaktır. Başkent Doğal Gaz Dağıtım GYO A.Ş.’nin ihbar edilen adres/kişi/kişilerle ilgili gerekli kontrolleri yapma hakkı saklıdır.

5- İhbar edilen adreste kaçak doğal gaz kullanımı yapıldığı tespit edilmezse Başkent Doğal Gaz Dağıtım GYO A.Ş. tarafından ihbar edene hiçbir nam altında ödeme yapılmayacaktır.

6- Başkent Doğal Gaz Dağıtım GYO A.Ş. tarafından kaçak doğal gaz kullanım bedelinin tahsilinden sonra tahsil edilen bedelin %5’ine tekabül eden bedel, ihbar edenin talebi üzerine bildireceği IBAN numarasına bildirim tarihinden itibaren 15 gün içerisinde ödenecektir. Başkent Doğal Gaz Dağıtım GYO A.Ş. tarafından ihbar edene ödenecek ödüle ilişkin bedel devredilemez.

7- Başkent Doğal Gaz Dağıtım GYO A.Ş. kaçak doğal gaz kullanım bedelinin ne kadar sürede tahsil edileceği hususunda hiçbir taahhütte bulunmadığı gibi tahsil edemediği bedel üzerinden ödeme yapma yükümlülüğü de bulunmamaktadır.

8- Başkent Doğal Gaz Dağıtım GYO A.Ş.’nin tahsilatı sağlamak için kaçak kullanım bedelinden indirim yapma ve alacağı taksitlendirme hakkı saklı olup, ihbar edenin alacağı bedel indirilen miktar üzerinden belirlenir. Alacağın taksitlendirilmesi halinde taksitlerin tamamının tahsilinden sonra ihbar edene ödeme yapılacaktır. İhbar edenin bu hususta itiraz ve talep hakkı bulunmamaktadır.

9- Ödüllendirilecek kişinin 18 yaşını doldurmuş olması gerekmektedir. Ayırtım gücü olmayanlar ile ödeme tarihinde vefat edenlerin mirasçılarına ödeme yapılmayacaktır.

10- Bir kişi birden fazla kaçak doğal gaz kullanımının tespitine yardımcı olursa ödül miktarı; aydınlatılmasına yardımcı olduğu her kaçak doğal gaz kullanımına ilişkin olarak ayrı ayrı belirlenecektir.

11- Uyuşmazlık halinde Başkent Doğal Gaz Dağıtım GYO A.Ş. tarafından tutulan tüm tutanak ve sistem kayıtları taraflar nezdinde kesin delil niteliğindedir ve uyuşmazlığın çözümünde Ankara mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.